Lietuvos Python bendruomenė

Šio projekto pagrindinis tikslas yra atnaujinti Lietuvos IT švietimo programą, panaudojant Python kaip pagrindinę programavimo kalbą. Kaip tai jau padarė Didžioji Britanija, Prancūzija ir kitos pažangiausios valstybės.

Priartėti prie šio tikslo įgyvendinimo galima atlikus šiuos uždavinius:

Lietuvos IT švietimo programa nespėja su sparčiai tobulėjančiomis IT technologijomis. Lietuvos švietimo sistemos atnaujinimai vyksta per lėtai ir neefektyviai. Todėl siekiame formuoti Lietuvos IT bendruomenę ir įtraukti ją į Lietuvos IT švietimo programos tobulinimą. Siekiame, kad Lietuvos IT švietimo programos atnaujinimo procesas būtų konstruktyvus, lankstus, greitas ir profesionalus. Turėtų būti atsižvelgiama į visų konstruktyvias pastabas ir pasiūlymus (įskaitant ir moksleivių).